Conservering en Restauratie


Na het bespreken van het behandelplan kunnen meerdere soorten conserverende handelingen uitgevoerd worden. Zo is het atelier volledig uitgerust om droge en natte reinigingsprocessen uit te kunnen voeren waar nodig. Voordat de reiniging plaats vindt, zal onderzoek uitgevoerd worden naar de beste manier van reinigen en de mogelijkheden van reinigen. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de werkzaamheden verdere schade optreed of kleuren uit zullen lopen. Naast het reinigen kunnen objecten tevens ondersteund worden indien het textiel verzwakt is of (extra) bescherming nodig heeft. Eenmaal geconserveerd kan desgewenst het textiel worden gemonteerd, ingelijst of in een doos geplaatst worden. Alle hiervoor gebruikte materialen zijn zuurvrij, wat het behoud van de objecten ten goede komt.

Tot slot is 2Restore uitgerust om bustes en torso’s op maat van een kostuum te maken dat opgesteld gaat worden. Het lichaam van de huidige mens is anders dan bijvoorbeeld het lichaam van iemand in de 18e eeuw. De hedendaagse man heeft bijvoorbeeld veel bredere schouders dan een 18e eeuwse man, wat voor spanning en schade kan zorgen aan het textiel indien een hedendaagse torso gebruikt wordt. Indien blijkt dat het object te zwak is om opgesteld te worden, dan zijn er tevens mogelijkheden om replica’s te maken.

Na de behandeling kan een verslag geleverd worden waarin de uitgevoerde behandelingen beschreven worden. Indien door onvoorziene zaken tijdens de behandeling het voorgestelde behandelplan aangepast moet worden dan zal hierover contact opgenomen worden met de klant.